HRVATSKA UDRUGA BIVŠIH
STUDENATA I PRIJATELJA
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA
Almae Matris Croaticae Alumni -
Technologiae Textilis Facultatis
AMAC / AMCA
 

Kratica AMAC ili AMCA stvorena je od lat. riječi Almae Matris Croaticae Alumni, a označuje udrugu diplomiranih studenata Hrvatske. Udruge koje djeluju pod tim imenom građanske su neprofitne udruge i okupljaju diplomante jedne visokoškolske ustanove.
Osnivanje sličnih udruga, praksa je u sveučilišnim centrima u svijetu, pa tako i u našoj zemlji zadnjih 10 godina dolazi do njihova osnivanja. Svi oni organizirani su u domaći odjeljak AMAC Domus. Ogranci AMAC-a postoje i izvan zemlje i organizirani su u inozemni odjeljak AMAC - Mundus.
AMAC udruge djeluju u sjevernoj Americi, Europi, Australiji, Aziji i Africi. Njihov rad posebno se iskazao u ratnim godinama u Hrvatskoj kad su pružile neprocijenjivu pomoć u promicanju Hrvatske u svijetu, te svakoliku materijalnu pomoć.
Razloga za osnivanje takvih udruga ima mnogo. Nabrojati će se one najvažnije:

  • izgradnja i jačanje veza i suradnje između bivših studenata i Fakulteta
  • stvaranje i intenziviranje kontakata i veza između bivših studenata Fakulteta
  • očuvanje tradicije i promicanje ugleda Fakulteta
  • skrb za razvitak i napredak Fakulteta
  • razvitak disciplina koje sa na Fakultetu izučavaju i promicanje ugleda struke
  • poticanje i izgradnja veza i suradnje Fakulteta i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i svijetu
  • uspostave i razvitak suradnje sa sličnim udrugama (AMAC/AMCA) u nas i u svijetu
  • utjecaj na stvaranje javnog znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta o svim bitnim pitanjima razvoja tekstila te njihove primjene
  • stručno i znanstveno usavršavanje članova udruge
  • utjecanje na razvitak i napredak očuvanja prirode i čovjekova okoliša