Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Metodologija znanstvenog rada

  Nastavni materijali iz kolegija Metodologija znanstvenog rada
Nastavni materijali iz kolegija Metodologija znanstvenog rada za doktorski studij nalaze se u prilogu.
29.05.2013 13:04 Prilog   
 
  Prezentacija
Za kolegij Metodologija znanstvenog rada na poslijediplomskom doktorskom studiju Tekstilna znanosti i tehnologija postavljena je prezentacija.
12.06.2007 10:21 Prilog   
 
  Info kolegija
Od 11.6.07 informacije o kolegiju "Metodologija znanstvenog rada" dostupne ovim putem, a kliknite ovdje ako želite vidjeti i vijesti o kolegiju.
11.06.2007 21:08