Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 


           

 
Info > kolegij: Moda XX. stoljeća
 
 
  UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOGA RADA - ANTROPOLOGIJA MODE I MUZEALIZACIJA MODE
Za kolegij " MUZEALIZACIJU MODE ", tijekom zimskog semestra potrebno je predati i ispoštovati sljedeće rokove:

  • Tema: Pop -up izložba
Rok za prezentaciju istraživanja na zadanu temu: 30.10.2019.
I. KOLOKVIJ - 27.11.2019 .
  • Rad na temu: Pop - up izložba
Rok za predaju seminarskog rada - 15.01.2020. (pročitati upute za pisanje seminarskog rada)

II KOLOKVIJ - 22.01.2020.

U SLUČAJU DA SE:
  • NE ISPOŠTUJU ROKOVI PREZENTACIJE I PREDANOG PISMENOG RADA
  • NE POLOŽE KOLOKVIJI
GUBI SE PRAVO POTPISA I MOGUĆNOSTI PRIJAVE ISPITA


Za kolegij " ANTROPOLOGIJE MODE ", tijekom zimskog semestra potrebno je predati i ispoštovati sljedeće rokove:

  • Tema: Održiva moda
Rok za prezentaciju istraživanja na zadanu temu: 30.10.2019
I.KOLOKVIJ - 27.11.2019.

  • Tema: Održiva moda
Rok za predaju seminarskog rada - 15.01.2020 . (pročitati upute seminarskog rada)
II.KOLOKVIJ - 22.01.2020 .

U SLUČAJU DA SE:
  1. NE ISPOŠTUJU ROKOVI PREZENTACIJE I PREDANOG PISMENOG RADA
  2. NE POLOŽE KOLOKVIJE
GUBI SE PRAVO POTPISA I MOGUĆNOST PRIJAVE ISPITA .

01.10.2019 15:13 Prilog   
 
  popis literature Muzealizacija mode
U prilogu
14.10.2015 15:55 Prilog   
 
  popis literature Antropologija mode
U prilogu
14.10.2015 15:53 Prilog   
 
  popis literature za Moda XX st.
U prilogu
05.10.2011 09:45 Prilog   
 
  popis literature: suvremena moda

 

1.      Loschek, Ingrid: When Clothes Become Fashion. Design and Innovation Systems ,  Oxford-New York: Berg Publishers 2009. 

2.        Barbara Vinken: Eternity—A Frill on the Dress , Fashion Theory , Volume 1, Issue 1, 1997, pp.59–68. 

3.        Bradley Quinn: Hussein Chalayan: Controversial Fashion Designer or Bridge between East and West ?, Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion,     Volume 5 – Central and Southwest Asia, Part 1: Overview of Dress and Fashion in Central and Southwest Asia.

4.        Bradley Quinn; Intelligent Textiles: The Future of Fashion , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion,     Volume 10 – Global Perspectives, Part 4: Fashion Worldwide.

5.        McNeil Peter : Fashion Designers , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion,     Volume 8 – West Europe, Part 3: The Fashion Industry in West Europe

6.        Jean L. Druesedow: Dress and Fashion Exhibits , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, Part 4: Fashion Worldwide.

7.        Sarah Barbara Watstein, Kelly Czarnecki: Virtual Worlds, Dress, and Fashion , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, Part 5: Dress and Fashion Resources Worldwide.

8.        Gertrud Lehnert: Gender , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion,     Volume 8 – West Europe, Part 9: Peoples and Dress.

9.        Patrizia Calefato, Sveva Scaramuzzi: Body and Beauty , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion,   Volume 8 – West Europe, Part 9: Peoples and Dress.

10.    Thompson Eleanor : Museum Collections of Dress and Fashion , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, Volume 10 – Global Perspectives, Part 5: Dress and Fashion Resources Worldwide.

11.    Martine Elzingre, Pierre Hodgson: Paris as a Fashion City , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, Volume 8 – West Europe, Part 4: Continental West Europe.

12.    Ehrman Edwina: London as a Fashion City , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion,   Volume 8 – West Europe, Part 6: Great Britain and Ireland.

13.    Fortunati Leopoldina: Wearable Technology , Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion,   Volume 10 – Global Perspectives, Part 2: Forms of Dress Worldwide.

14.    Duggan, Ginger Gregg: The Greatest Show on Earth: A Look at Contemporary Fashion Shows and Their Relationship to Performance Art , Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture , Volume 5, Number 3, August 2001, pp. 243-270(28).

15.      Tomić-Koludrović, Inga: Alternative fashion in late socialism , Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja , glavna i odgovorna urednica, Maja Štambuk,10 (2001), 6(56) ; str. 1109-1118.

16.    Evans, Caroline: The Enchanted Spectacle , Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture , Volume 5, Number 3, August 2001, pp. 271-310(40).

19.05.2011 12:21    
 
  UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOGA RADA I KRITIČKOG OSVRTA_KOLEGIJ MODA XX STOLJEĆA
Za kolegij MODA XX STOLJEĆA , tijekom semestra potrebno je predati sljedeće seminarske radove i ispoštovati navedene rokove:

1. Kritički osvrt na temu: Analiza kolekcije suvremenog dizajnera 
ROK za predaju kritičkog svrta: 30.10.2019 . (pročitati "Upute za pisanje kritičkog osvrta na modu")

I. KOLOKVIJ – 27.11.2019.


2. Seminarski rad: Na temu Fashion Item
ROK za predaju seminarskog rada: 15.01.2020 - (pročitati "Upute za pisanje seminarskog rada)

II. KOLOKVIJ – 22.01.2020.

U SLUČAJU DA SE:
  • NE ISPOŠTUJU ROKOVI SEMINARSKOG RADA
  • NE POLOŽE KOLOKVIJI
  GUBI SE PRAVO POTPISA I MOGUĆNOST PRIJAVE ISPITA.

08.01.2011 20:42 Prilog   
 
  Konzultacija

Izv.prof. dr.sc. Katarina Nina Simončič

soba 326

zimski semestar: srijeda 10-11h

ljetni semestar: utorak 10-11h

e-mail: katarina.nina.simoncic@ttf.unizg.hr

27.09.2010 12:12    
 

   

Strana 1 od 1

Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info