Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 


           

 
Doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija
 
 

Poslijediplomski doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija nastavak je diplomskog studija koji združuje teorijska znanja, istraživački rad i iskustvo u rješavanju problema temeljenih na poznavanju suvremenih proizvodnih sustava. Nositelj ovog studija iz znanstvenog područja tehničkih znanosti i znanstvenog polja tekstilnih tehnologija je Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet. U izvođenju studija sudjeluju i nastavnici drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (Grafički fakultet, Ekonomski fakultet i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije), te nastavnici s inozemnih sveučilišta.

Doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija temelji sa na istraživanjima iz područja tekstilno-mehaničkog inženjerstva, znanosti o materijalima, tekstilne kemije i tehnologije, te odjevne tehnologije. Europa se zbog trajne krize u tekstilnoj industriji usmjerava na istraživanja i razvoj naprednih tehnologija, materijala i inovativnih proizvoda s naglašenom važnošću humane ekologije, kvalitete i funkcionalnosti proizvoda. Postavljeni ciljevi europskog istraživačkog prostora u području tekstila zahtijevaju višu razinu znanja iz čega proizlazi da opravdanost doktorskog studija iz područja tekstilne tehnologije nije upitna.

Program obrazuje doktorande za rad u istraživačkim institucijama, institucijama s parcijalnim udjelom istraživačke djelatnosti, javnom sektoru i gospodarstvu. Završetkom studija kandidati će biti osposobljeni za timski rad i samostalno vođenje nacionalnih, bilateralnih i europskih znanstvenih projekata iz područja istraživanja doktorskog studija. Stečena znanja i istraživački potencijal omogućuju im po završetku studija i nastavak znanstveno-istraživačkog rada putem poslije-doktorskog usavršavanja. Doktori znanosti zaposleni u gospodarstvu bit će sposobni za unaprjeđenje postojećih tehnoloških procesa, uvođenje novih tehnologija i inovativnih proizvoda u skladu sa suvremenim trendovima u području tekstilne tehnologije, a i šire.

 Kompetencije:

Cilj doktorskog programa studija "Tekstilna znanost i tehnologija" je osposobiti doktorande za slijedeće temeljne kompetencije:

  • Sposobnost primjene stečenog znanja i razvijanje novih vještina iz područja tekstilne tehnologije i srodnih područja.
  • Razumijevanje metodologije znanstvenog rada i istraživanja te njihova primjena na području tekstilne tehnologije i srodnih područja.
  • Sposobnost dizajniranja razvojnih, primjenskih i istraživačkih projekata u području tekstilne tehnologije, uključujući kreativan, inovativan i izvoran pristup istraživanju.
  • Sposobnost timskog rada i samostalnog vođenja razvojnih, primjenskih i istraživačkih projekata u području tekstilne tehnologije.
  • Sposobnost kritičke analize, vrednovanja i samovrednovanja rezultata istraživanja.
  • Razvijeno izvorno, samostalno, kritičko i analitičko promišljanje u istraživačkom radu.
  • Razvijene generičke (prenosive) vještine te specifične znanstvene vještine primjenjive u stručnom i istraživačkom radu.
  • Sposobnost rješavanja složenih problema, poboljšanje postojećih i razvoj novih inovativnih rješenja u svrhu unaprjeđenja u području tekstilne tehnologije.
  • Preuzimanje etičke i društvene odgovornosti te spremnost na suočavanje s novim izazovima društva i gospodarstva.

 Struktura i organizacija doktorskog studija:

Doktorski studij u punom radnom vremenu traje tri godine. Vijeće doktorskog studija u iznimnim slučajevima može donijeti odluku o produljenju studiranja do pet godina, ukoliko za to postoje opravdani razlozi. Studij s dijelom radnog vremena traje najviše pet godina, a iz opravdanih razloga, odlukom Vijeća doktorskog studija se može produžiti do sedam godina. Po isteku osam godina od upisa, doktorand gubi pravo obrane doktorskog rada. Završetkom doktorskog studija stječe se najmanje 180 ECTS bodova. Doktorski studij se izvodi kroz obavezne i izborne kolegije, projektne zadatke te objavu znanstvenih radova. Svi kolegiji doktorskog studija su jednosemestralni. Obvezni i izborni kolegiji se izvode u okviru 15 ili 30 sati nastave, a njihovim polaganjem ostvaruje se 2 ili 4 ECTS-a. Projektni zadaci se upisuju s fondom od 50 sati u III., IV. I V. semestru i donose po 6 ECTS-a.

 Struktura poslijediplomskog studija s bodovnim sumama obveznih i izbornih kolegija, projektnih zadataka i radova iz područja istraživanja:

   Broj ECTS bodova po semestru   Minimalan broj ECTS bodova 
Semestar I. II. III. IV. V. VI.  
Obvezni kolegij (2 kolegija) 4 2 - - - - 6
Izborni kolegij (5 kolegija) 4 8 4 4 - - 20
Opći izborni (1 kolegij) 4           4
Projektni zadaci - - 6 6 6 - 18
Znanstveni radovi iz područja istraživanja min. 62
Doktorska disertacija 70
Zbroj bodova 180

 

Izvedbeni plan doktorskog studija za akademsku godinu 2019./2020.

Nadopuna programa doktorskog studija (do 20%), 2012. godina
Povjera nastave na doktorskom studiju, akad. god. 2015-2016
Povjera nastave na doktorskom studiju, akad. god. 2016-2017
Povjera nastave na doktorskom studiju, akad. god. 2017-2018
Povjera nastave na doktorskom studiju, akad. god. 2018-2019

PROTOKOL od prijave teme doktorskog rada do obrane doktorskog rada

Zbornik radova povodom Dana doktoranada 2018.

KORISNO ZA DOKTORANDE I MENTORE

SAMOANALIZA IZRAĐENA TIJEKOM REAKREDITACIJE DOKTORSKOG STUDIJA (20. travnja 2016)

TTF PRAVILNICI za doktorski studij

TTF OBRASCI za doktorski studij

PRAVILNIK O DOKTORSKIM STUDIJIMA:

SuZg DOKUMENTI za doktorski studij

POVEZNICE na važnije Sveučilišne mrežne stranice
    


    


Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info