Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 


           

 
CEEPUS
 
 
Mobilnost nastavnika i studenata


CEEPUS/Central European Exchange Program for University Studies

CEEPUS je program akademske razmjene studenata i profesora srednje i istočne Europe koji se ostvaruje na temelju višestranog Ugovora o uspostavljanju suradnje u području obrazovanja i usavršavanja u okviru Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije sklopljenog u Budimpešti 8. prosinca 1993. godine.

Sadašnje ugovorne stranke u okviru CEEPUS-a čine Austrija, Albanija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Studentska razmjena odvija se u okviru mreža sveučilišta. Svaka od mreža ima određeni broj ciljanih predmeta. Suradnja se odvija posebno na osnovi korespondencije instituta/fakulteta/zavoda pojedinih sveučilišta koji su aktivni u istom predmetnom području. Na svakom fakultetu postoji znanstveni koordinator koji provodi studijsku potporu, a u svakoj državi postoji Nacionalni CEEPUS koordinator (NCO) koji koordinira program na razini države.

Početkom svake kalendarske godine prijavljuju se nove ili produžuju stare mreže za slijedeću akademsku godinu. Do kraja svibnja iste godine Joint Committee of Ministers odobrava ili odbacuje prijavljene mreže.

Popis svih CEEPUS mreža sa kompletnim programom, Internet stranicama i kontakt adresama znanstvenih koordinatora pojedinih fakulteta (link na http://www.ceepus.info/)

Prijava za stipendiju

Preduvjet za prijavu: odslušana najmanje 2 semestra na TTF-u.

Dužina boravka:

 • studijski boravak: 3-4 mjeseca

 • izrada završnog rada ili disertacije: 1-2 mjeseca

Stipendija:

 • stipendija se dobiva od gostujuće države

 • visina stipendije ovisi o državi u koju putujete (stipendije su prilagođene financijskoj moći i životnom standardu pojedine države)

 • Informacije o visini stipendija u pojedinim državama članica CEEPUS-a (http://www.ceepus.info/)

 • putne troškove pokriva Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (povratna karta autobusnog ili željezničkog prometa)

 • svi CEEPUS stipendisti oslobođeni su plaćanja školarine na gostujućem fakultetu

Rokovi za prijavu:

 • do 10. lipnja – zaprimanje prijava za zimski semestar

 • do 10. studenog – zaprimanje prijava za ljetni semestar + FREEMOVER prijave

CEEPUS na Tekstilno-tehnološkom fakultetu

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu (SUZ) temelje se na bilateralnim i trilateralnim međunarodnim ugovorima, memorandumu o sporazumijevanju te ostalim programima suradnje.

Sklopljeni ugovor ili program razmjene stipendija obuhvaća razmjenu studenata, profesora, znanstvenika i istraživača na osnovu obostranog interesa i točno utvrđuje vrijeme trajanja i broj stipendija.

Natječaji za stipendije objavljuju se tijekom cijele godine za razna inozemna sveučilišta.

Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti Sveučilišta u Zagrebu ukoliko zadovoljavaju kriterije navedene u istom. Natječaj i prijave koordinira: Ured za međunarodnu suradnju SUZ-a.

Službena stranica:

http://www.unizg.hr/medjunarodna/stipendije/

Popis bilateralnih međunarodnih ugovora SUZ-a:

http://www.unizg.hr/medjunarodna/bilateralni_sporazumi/

Kontakt točka:

Ured za međunarodnu suradnju SUZ-a

Ana Horvatović, prof.

Tel.: +385 (1) 4698-106

E-mail: ana.horvatovic@unizg.hr

Novosti:

na naslovnici IRO

Stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

Međunarodna suradnja Republike Hrvatske u području odgoja, obrazovanja, visokog školstva, znanosti i tehnologije temelji se na bilateralnim i multilateralnim međunarodnim ugovorima i provedbenim programima suradnje. Sklopljeni bilateralni program razmjene stipendija obuhvaća razmjenu studenata, profesora, znanstvenika i istraživača na osnovu obostranog interesa i točno utvrđuje vrijeme trajanja i broj stipendija.

Natječaji za stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) objavljuju se tijekom cijele godine.

Na natječaj se mogu prijaviti svi državljani Republike Hrvatske, ukoliko zadovoljavaju kriterije navedene u istom. Natječaj i prijave koordinira MZOŠ.

Službena stranica:

http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=1980

EU programi razmjene

Learning Programme

ILLLP je novi EU Akcijski program u području cijelo-životnog učenja 2007. – 2013. 14. srpnja 2004. godine Europska komisija (EC) usvojila je prijedlog nove generacije EU programa u području cijelo-životnog učenja. Novi prijedlog izgrađen je na iskustvima postojećih generacija programa kao što su Socrates (obrazovanje) i Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje i osposobljavanje - VET).

Temeljem iskustava i nove politike razvoja, EC predlaže velike promjene. Promjene su uglavnom rezultat kritičkih osvrta evaluacijskih izvješća unutar Socrates i Leonardo da Vinci programa te javne rasprave u kojoj su mogli sudjelovati svi zainteresirani u području obrazovanja i usavršavanja.

Osnovni cilj novog programa je da kroz cijelo-životno učenje pridonese razvoju Europske unije u napredno obrazovano društvo sa održivim ekonomskim razvojem, većim brojem i boljim radnim mjestima i boljom socijalnom povezanošću. Program ujedno teži ubrzanju međudjelovanja, suradnje i mobilnosti između sistema obrazovanja i sistema usavršavanja unutar EU kako bi dobili svjetski kvalitetnu referencu (više).

Predviđeni budžet za period od 2007. – 2013. godine iznosi 13,62 bilijuna €.

Novosti:

Republika Hrvatska kao zemlja u statusu kandidata za ulazak u EU ima puno pravo sudjelovanja u ILLLP. Kada i kako?

 • RH zatražit ce sudjelovanje u ILLLP-u

 • Potrebno je: osnovati Nacionalnu agenciju (NA) i uplatiti nacionalni doprinos

 • Osnivanje NA: 2007.

 • Uključivanje u ILLLP: 2009./2010.

ILLLP uključuje:

 • Comenius: Školsko obrazovanje

 • Erasmus: Visoko obrazovanje & napredno usavršavanje

 • Leonardo da Vinci: Početno i kontinuirano VET

 • Grundtvig: Obrazovanje odraslih

 • Transverzalni program: 4 ključne aktivnosti – razvoj politike; učenje jezika; ICT, informiranje

 • Jean Monnet program 3 ključne aktivnosti – Jean Monnet akcije; Europske institucije; Europska udruženja

Postavljeni ciljevi:

 • 5% školske populacije u Comeniusu – 2007. do 2013.

 • 3 milijuna Erasmus studenata – do 2011.

 • 150.000 osposobljavanja u okviru Leonarda – godišnje do 2013.

 • 25.000 odraslih – godišnje do 2013.

Struktura programa:

 • Europska komisija

  • Odgovorna za sve troškove

  • Daje suglasnost za oblik i lokaciju NA

  • Ugovara i vrši reviziju uzoraka projekata

 • Države članice

  • Osnivaju Nacionalne agencije

  • Daju osnivačke i godišnje verifikacije

  • Prate i vrše reviziju NA

 • Nacionalna agencija

  • Primjenjuje indirektne centralizirane akcije

  • Ugovara projekte s članicama

  • Prati i kontrolira korištenje sredstava

  • Samostalna institucija


Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info