Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 


           

 
Dokumenti
 
 


Statuti i pravilnici

 Statut Sveučilišta u Zagrebu
 Statut TTF-a
 Potpisani Statut TTF-a
 Pravilnik o radu TSRC-a
 Pravilnik o preddiplomskom i diplomskom studiju
 Registar istovrijednosti kolegija
 Pravilnik o završnom radu preddiplomski studij
 Pravilnik o diplomskom radu diplomski studij
 Pravilnik o stručnom studiju
 Pravilnik o završnom radu stručni studij
 Pravilnik o stručnoj praksi stručni studij
 Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu
 Pravilnik o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu
 Pravilnik o knjižnici
 Pravilnik o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu
 Pravilnik o posebno istaknutim profesorima TTF-a
 Pravilnik o radu TTF-a (23.03.2016)
 Obrazac za ocjenjivanje zaposlenika na radnom mjestu I. vrste složenosti poslova
 Obrazac za ocjenjivanje zaposlenika na radnom mjestu II., III. I IV. vrste složenosti poslova
 Pravilnik o dodjeli stipendije SUZ TTF-a za studente poslijediplomskoga sveučilištnog studija TZT
 Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
 Izvješće o vrednovanju rada asistenta za ak. god. 2013./2014.
 Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
 Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 2019
 Priručnik za unapređivanje i osiguravanje kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu
 Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova službenog putovanja
 Pravilnik o zaštiti na radu
 Procjena rizika
 Hodogram za postupak ostvarivanja nastvane aktivnosti na drugim visokim učilištima


Kodeksi

 Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača
 Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača - Akcijski plan
 Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu


Ugovori, zakoni, uredbe, odluke i pravilnici

 Privremeni Temeljni Kolektivni ugovor 09 03 2017
 Novi Temeljni Kolektivni ugovor 2012
 Dodatak I Temeljnom Kolektivnom ugovoru 2012
 Temeljni Kolektivni ugovor 2010
 Kolektivni ugovor 2010
 Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje 2018
 Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje 2018
 Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
 Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
 Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva
 Poseban popis gradiva TTF-a i njegovih prednika s rokovima čuvanja
 Odluka o troškovima odobravanja djela za sveučilišnu nastavnu literaturu
 Odluka o rasporedu radnog vremena zaposlenika Fakulteta


Upute

 Procedura za informacijsko održavanje LDAP imenika TTF-a
 Hrvatska pošta - Primjeri pravilnog adresiranja prema uvjetima automatske razrade
 Postupak za organiziranje volontiranja i evidentiranje volontera na SuZg TTF-u


Prijava, obrana i pisanje završnog i diplomskog rada

 Postupak prijave zavrsnog i diplomskog rada na SuZg TTF-u
 Upute studentima za pisanje diplomskog rada / završnog rada
  Postupak za obranu Završnog rada TTI ()
  Postupak za obranu Završnog rada TMD ()
  Postupak za obranu Završnog rada TOOT ()
  Postupak za obranu Diplomskog rada TTI ()
  Postupak za obranu Diplomskog rada TMD ()


Izbori u zvanja

 Izbori u zvanja (zip)


Povjerenstvo za predocjenu i unifikaciju stručnih izvješća za napredovanje nastavnika

 Opće upute i preporuke pri izboru u znanstvena, umjetnička, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja
 Preporuka protokola pri izboru u zvanja
 Relevantni dokumenti
 NAPUTAK Povjerenstva 14.10.2019.
 NAPUTAK Povjerenstva 14.10.2019.

Vrednovanje visokih učilišta

 Godišnje izvješće o radu i poslovanju Fakulteta
 Strategija istraživačkog rada Fakulteta za razdoblje 2014.-2020.
 Strategija razvoja Fakulteta za razdoblje 2014.-2020.
 Operativni plan provođenja aktivnosti za 2015. godinu
 Dokumenti za reakreditaciju visokih učilišta u 2014./2015.
 Samoanaliza TTF-a (30. siječnja 2015.)
 Samoanaliza doktorskog studija TZT (20. travnja 2016.)
 Akcijski plan u cilju unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog studija TZT za perlod 1.9.2017.-31.8.2018.
 Akcijski plan za unapređenje kvalitete za period 1.1.2016.-31.12.2016
 Izvješće o izvršenju akcijskog plana za unaprjeđenje kvalitete za 2016. godinu
 Godišnje izvješće o radu i poslovanju za ak.god. 2018./2019.

Financijska izvješća

 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2018. - 31. prosinac 2018
 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2018. - 31. prosinac 2018
 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2018. - 31. prosinac 2018 - BILJEŠKE
 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2017. - 31. prosinac 2017
 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2016. - 31. prosinac 2016
 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1.siječanj 2015. - 30.lipanj 2015.
 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1.siječanj 2014. - 31.prosinac 2014.
 Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2015. - 31. prosinac 2015
 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2019. - 31. prosinac 2019.
 Bilješke uz Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2019. - 31. prosinac 2019.
 Financijski plana TTF-a 2020.-2022


Zapisnici sa sjednica Fakultetskog vijeća u ak. god. 2015./2016.

 Zapisnik 1. redovite sjednice održane 19.10.2015. godine
 Zapisnik 1. izvanredne sjednice održane 30.11.2015. godine
 Zapisnik 2. redovite sjednice održane 07.12.2015. godine
 Zapisnik 2. izvanredne sjednice održane 21.12.2015. godine
 Zapisnik 3. redovite sjednice održane 18.01.2016. godine
 Zapisnik 4. redovite sjednice održane 08.02.2016. godine
 Zapisnik 3. izvanredne sjednice održane 29.02.2016. godine
 Zapisnik 5. redovite sjednice održane 18.03.2016. godine
 Zapisnik 6. redovite sjednice održane 18.04.2016. godine
 Zapisnik 4. izvanredne sjednice održane 21.04.2016. godine
 Zapisnik 7. redovite sjednice održane 23.05.2016. godine
 Zapisnik 5. izvanredne sjednice održane 08.06.2016. godine
 Zapisnik 8. redovite sjednice održane 27.06.2016. godine
 Zapisnik 9. redovite sjednice održane 15.07.2016. godine

Zapisnici sa sjednica Fakultetskog vijeća u ak. god. 2016./2017.

 Zapisnik 2. redovite sjednice održane 05.12.2016. godine
 Zapisnik 3. izvanredne sjednice održane 16.01.2017. godine
 Zapisnik 4. redovite sjednice održane 23.01.2017. godine
 Zapisnik 5. redovite sjednice održane 06.02.2017. godine
 Zapisnik 4. izvanredne sjednice održane 24.02.2017. godine
 Zapisnik 5. izvanredne sjednice održane 13.03.2017. godine
 Zapisnik 6. izvanredne sjednice održane 12.06.2017. godine
 Zapisnik 9. redovite sjednice održane 26.06.2017. godine
 Zapisnik 10. redovite sjednice održane 17.07.2017. godine
 Zapisnik 11. redovite sjednice održane 11.09.2017. godine

Zapisnici sa sjednica Fakultetskog vijeća u ak. god. 2017./2018.

 Zapisnik 1. izvanredne sjednice održane 06.10.2017. godine
 Zapisnik 1. redovite sjednice održane 16.10.2017. godine
 Zapisnik 2. izvanredne sjednice održane 08.11.2017. godine
 Zapisnik 2. redovite sjednice održane 05.12.2017. godine
 Zapisnik 3. izvanredne sjednice održane 21.12.2017. godine
 Zapisnik 3. redovite sjednice održane 29.01.2018. godine
 Zapisnik 4. izvanredne sjednice održane 15.01.2018. godine
 Zapisnik 5. izvanredne sjednice održane 05.03.2018. godine
 Zapisnik 4. redovite sjednice održane 19.03.1018. godine
 Zapisnik 6. izvanredne sjednice održane 23.03.2018. godine
 Zapisnik 8. izvanredne sjednice održane 21.05.2018. godine

 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info