Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 


           

 
Informacije za studente
 
 

Vodič za studente (u pdf formatu, 9,31 MB)
Sveučilište u Zagrebu (1669. - 2004.)
Studentski centar
Smještaj brucoša u domove
Prehrana u restoranima - IKSICA
Kulturna ponuda
Obrazovna djelatnost
Športski sadržaji
Zapošljavanje studenata – Student servis
Savjetovanje studenata
Studentske udruge za studente s posebnim potrebama: ŠIŠMIŠ i KORAK
Sveučilišni računski centar (SRCE)
Obrazovna djelatnost i pomoć korisnicima
Internet i E-mail
Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu
Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK)
Pravilnici o završnom i diplomskom radu
Gaudeamus igitur

 

 Sveučilište u Zagrebu (1669. - 2004.)

Sveučilište u Zagrebu, utemeljeno u drugoj polovini 17. stoljeća, najstarije je sveučilište s neprekinutim djelovanjem u Hrvatskoj i među najstarijima je u Europi. Njegova povijest počinje 23. rujna 1669. kada su diplomom rimskog cara i ugarsko-hrvatskog kralja Leopolda I. priznati status i povlastice sveučilišne ustanove tadašnjoj Isusovačkoj akademiji u slobodonom kraljevskom gradu Zagrebu.

Godine 1776. carica i kraljica Marija Terezija dekretom osniva Kraljevsku akademiju znanosti (Regia Scientarum Academia) s tri studija ili fakulteta: Filozofskim, Bogoslovnim i Pravnim.

Akademija u Zagrebu u svakoj je fazi svojega kontinuiranog djelovanja, iako su se organizacijski oblici mijenjali, do godine 1874. ostala najvišom školskom ustanovom u Hrvatskoj i Slavoniji, ustanovom koja je obrazovala većinu hrvatske inteligencije.
Godine 1861. Hrvatski je sabor – na poticaj velikog mecene hrvatske prosvjete, kulture i umjetnosti biskupa Josipa Jurja Strossmayera – donio zakonsku osnovu o Sveučilištu u Zagrebu. Car Franjo Josip potpisao je godine 1869., prilikom boravka u Zagrebu, zakonski članak o Sveučilištu u Zagrebu, a pet godina kasnije izrađen je novi zakonski članak koji je dobio vladarevu sankciju 5. siječnja 1874. Na osnovi toga svečano je 19. listopada 1874. otvoreno moderno Sveuličište u Zagrebu, u čijem sastavu su četiri fakulteta: Pravni, Bogoslovni, Filozofski i Medicinski. Filozofski fakultet posvetio je posebnu pozornost razvijanju fundamentalnih disciplina svojega prirodoslovnog-matematičkog odjela.

Nakon Prvog svjetskog rada Sveučilište u Zagrebu ulazi u novo razdoblje svojega djelovanja. Prvi fakultet nakon rata bio je Gospodarsko-šumarski fakultet: osnovan 1919. Iste godine osnovana je i Visoka veterinarska škola, koja je 1924. postala Veterinarskim fakultetom. Godine 1920. osnovana je Visoka škola za trgovinu i promet, koja je 1925. nazvana Ekonomsko-komercijalnom visokom školom, s položajem i svojstvom fakulteta. Godine 1918. osnovana je Tehnička visoka škola u Zagrebu, u kojoj je 1919. započela nastava u četiri odsjeka. Ona je 1926. kao Tehnički fakultet ušla u sustav Sveučilišta u Zagrebu. Tako se broj fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u međuratnom razdoblju povećao na sedam. Godine 1924. osnovan je Farmaceutsko-biokemijski fakultet.
Nakon Drugog svjetskog rata, od 1945. do danas, Sveučilišta u Zagrebu ostvarilo je u više razvojnih faza izniman napredak u povećanju broja studija i fakulteta.
Godine 1956. Tehnički je fakultet podijeljen na Arhitektonsko-građevinsko-geodetski, Elektrotehnički, Strojarsko-brodograđevni i Kemijsko-prehrambeno-rudarski fakultet. U toj grupaciji, nakon nekoliko organizacijskih promjena, danas djeluju sljedeći fakulteti: Arhitektonski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultet prometnih znanosti, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Geodetski fakultet, Geotehnički fakultet, Građevinarski fakultet, Grafički fakultet, Metalurški fakultet, Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Tekstilno-tehnološki fakultet.

U samostalnoj RH, još u tijeku Domovinskog rata, Sveučilište se preustrojava na temeljima europske visokoškolske tradicije. Nakon gotovo četiri desetljeća djelovanja Katoličkog bogoslovnog fakulteta izvan Sveučilišta, slijedom nezakonite odluke iz 1952. o njegovu ukidanju, odluka je 1991. proglašena ništavnom, što Fakultetu utvrđuje neprekinuto djelovanje unutar Sveučilišta od njegova osnutka do danas.

Sveučilište u Zagrebu na sjednici Senata 1999. odlučilo je uvesti europski sustav prijenosa bodova (European Credit Transfer System – ECTS). Nakon što je Republika Hrvatska 2001. pristupila Bolonjskoj deklaraciji (europski sustav visokog obrazovanja), ECTS-bodovni sustav postaje instrument harmonizacije visokog školstva u zemlji.

Iz godine u godinu raste broj studenata, magistara i doktora znanosti uz cjelokupno unapređenje visokoškolske nastave. Brojčani podaci to najbolje pokazuju. U akademskoj godini 1874./85. na Sveučilištu je bilo upisano 205 studenata, 1924./.25. ukupno 2 805 studenata, 1994./95. 52 592 studenata, a 1999./2000. taj broj iznosi 47 634. Od godine 1874. do danas na Sveučilištu u Zagrebu diplomiralo je više od 200 000 studenata, magistriralo više od 18 000 i doktoriralo više od 8 000. Do danas je Sveučilište dodijelilo 88 počasnih doktorata, gradus doctor honoris causa, a 95 redovito umirovljenih profesora primilo je počasno zvanje professor emeritus.

U okviru Sveučilišta u Zagrebu u ovoj, 2004./2005. akademskoj godini znanstveno-nastavni i umjetnički rad odvija se na 28 fakulteta, 3 umjetničke akademije, stručnoj – Učiteljskoj akademiji i sveučilišnom studiju – Hrvatskim studijima. U sastavu Sveučilišta ukupno djeluju 33 visoka učilišta.

U akademskoj godini 2004/2005 časni čelnici koji rukovode Sveučilištem u Zagrebu su:

Dr. sc. Helena Jasna Mencer, rektorica Sveučilišta, redovita profesorica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
Dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor za nastavu i studente, redoviti profesor Stomatološkog fakulteta
Dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektor za znanost i razvoj, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Dr. sc. Vlasta Vizek-Vidović, prorektorica za međunarodnu suradnju, redovita profesorica Filozofskog fakulteta
Dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor za poslovanje, izvanredni profesor Fakulteta organizacije i informatike

Adresa Sveučilišta u Zagrebu je: Trg maršala Tita 14, tel: 45-64-238; www.unizg.hr; e-mail: office@unizg.hr

 

 Studentski centar

Studentski centar (SC) nalazi se u Savskoj 25, tel: 45-93-555, www.sczg.hr, a skrbi za prikladan smještaj, kvalitetnu prehranu, raznovrsnu kulturno-zabavnu i športsku ponudu sadržaja tijekom slobodnog vremena, za dopunsku obrazovnu i informatičku ponudu, kao i privremeno zapošljavanje studenata.
Brigu o studentskom standardu SC pruža na 15 lokacija u gradu, i to:

 • u pet studentskih domova:
  • "Stjepan Radić", Jarunska 2,
  • "Cvjetno naselje", Odranska 8
  • "Dr. Ante Starčević", Ljubljanska avenija 2
  • "Lašćina", Lašćinska 32
  • "Ivan Meštrović" Trg hrvatskih velikana 11

 • u 12 restorana:
  • SD "Stjepan Radić"
  • SD "Cvjetno naselje"
  • SD "Lašćina"
  • SC Savska 25
  • na Građevinskom fakultetu na lokaciji Sveti Duh
  • Akademiji likovnih umjetnosti
  • Veterinarskom fakultetu, Medicinskom Fakultetu
  • Šumarskom fakultetu
  • Ekonomskom fakultetu
  • Fakultetu prometnih znanosti
  • Fakultetu strojarstva i brodogradnje


 Smještaj brucoša u domove

Natječaj za smještaj brucoša u domove raspisuje se svake godine potkraj srpnja i otvoren je obično tri tjedna, tj. za to vrijeme treba prikupiti svu potrebnu dokumentaciju i predati je u Poslovnicu za smještaj (tel. 45-93-540) u Savskoj 25. Početkom rujna objavljuje se lista na oglasnoj ploči u Savskoj 25. Ti se rezultati šalju dopisnicom svakom kandidatu s uputama. Kapaciteti smještaja domova su za oko 7000 studenata, od kojih brucošima obično pripada oko 1200 studenata. Na natječaj se prosječno javlja oko 2400 brucoša.

 

 Prehrana u restoranima - IKSICA

Svaki student koji ima X-icu (studentsku iskaznicu) koja je identifikacijski dokument pomoću kojeg studenti ostvaruju svoja prava. Studentska iskaznica Studentska je iskaznica u obliku magnetske kartice a sadrži naziv sveučilišta i ustanove visoke naobrazbe kojoj korisnik kartica pripada, godinu izdavanja iskaznice, broj iskaznice, ime i prezime te fotografiju i potpis vlasnika.
Iskaznica vrijedi do kraja studija, a njezinu valjanost periodički obnavlja matična ustanova studenta.
Osnovna ideja jest zamjena svih postojećih dokumenata i formulara studentskom iskaznicom “X”, što će znatno olakšati i skratiti ostvarivanje prava i uobičajene formalnosti koje prati studij. Iskaznica “X” je sredstvo ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu u bilo kojem restoranu Studentskog centra. Isto tako, svim studentima pružit će se mogućnost dobivanja popusta u pojedinim gospodarstvenim i kulturnim institucijama.

 

 Kulturna ponuda (kultura@sczg.hr)

 • Teatar &TD (tel: 45-93-510), Savska 25, kao jedino profesionalno sveučilišno kazalište u Hrvatskoj, u svojoj je osnovi sveučilišni umjetnički laboratoriju, kojemu je temeljni cilj otkrivanja mladih talenata koji se kroz praktični rad u visokoprofesionalnom stvaralačkom procesu kreativno obogaćuju. Redovito sudjeluju na svim hrvatskim kazališnim festivalima i najviše od svih hrvatskih kazališta gostuje u inozemstvu.
 • MM centar (tel: 45-93-557; 45-93-523, e-mail: mmcentar@sczg.hr) 25 godina sustavno se bavi avangardnim filmom, videoumjetnošću te ostalim suvremenim medijskim umjetničkim disciplinama. U posljednje vrijeme MM centar projicira europske kinotečne filmove.
 • Galerija SC (tel: 35-93-602) osnovana je godine 1962. Tradicionalno predstavlja mlađe naraštaje likovnih umjetnika te suvremena istraživanja u području likovnosti. Program obuhvaća i modne revije, performance, promocije te druga događanja.
 • Galerija primijenjenih umjetnosti (tel: 45-93-602) pokrenuta je godine 2000. u obnovljenom predvorju kina SC. Orijentirana je na izložbe fotografija, ilustracija, stripova i grafičkog dizajna.
 • Muzički salon s polukružnom dvoranom Teatra &TD, kao svojim glavnim prostorom, djeluje istodobno u dva smjera: omogućuje mladim glazbenicima i studentima glazbe prve susrete sa širom publikom te upoznaje mladu publiku s najzanimljivijim pojavama recentne domaće i inozemne glazbene scene.
 • Kino (tel: 45-93-611) uz veliko kino u Savskoj 25, postoje još dva mala: u SD "Stjepan Radić" i SD "Cvjetno naselje".
 • Klub SC svoj je kultni status stekao osamdesetih i početkom devedesetih godina pod kolokvijalnim nazivom "Disco". Klub je tada bio koncertni prostor u kojem je nastala i iz kojeg se razvila novovalna scena. Preuređenjem, koje je u tijeku, Klub se ponovo otvara alternativnoj sceni. Planom obnove, do svibnja 2003. u njegovim će se prostorima otvoriti i cyber caffe.
 • SKUC nastao je u Studentskom naselju "Stjepan Radić" kao posljedica težnji da se kulturni, edukativni i slični programi sve više i sve češće organiziraju u samim životnim i radnim sredinama studenata. To je mjesto amaterskog bavljenja umjetnošću (sekcije, radionice), ali i mjesto predstvaljanja dosega alternativne kulture. Drugim riječima, SKUC je pokrenuo održavanje programa kojemu je cilj predstaviti i poticati nekomercijalne umjetničke projekte te izvaninstitucionalni krativni senzibilitet. Dvorana "Pauk" kultno je mjesto okupljanja ljubitelja glazbene alternative.
 • Program pastorala nudi studenstima, kroz vjeronaučne i molitvene susrete, duhovne vježbe i vikende, obnove, razgovore i tribine itd., široku lepezu mogućnosti sudjelovanja u duhovnoj i moralnoj obnovi.

 

 Obrazovna djelatnost

Škola stanih jezika (tel: 61-92-408) nudi tečajeve engleskog, njemačkog, španjolskog i francuskog jezika. Tečajevi se održavaju u prostorima SD "Cvjetno naselje".

Služba informatike SC-a (tel: 45-93-593, e-mail: informatika@sczg.hr) Računalne su učionice prostori u kojima se studentima omogućuje rad na računalima, pristup Internetu, ispisi na pisaču i skeniranje. Za sada postoje dvije učionice, i to: u SD "Stjepa Radić" i SD "Cvjetno naselje". Njihovo radno vrijeme je od 9 do 24 sata.

Knjižnica u Savskoj 25 i SD "Stjepan Radić" (tel: 49-63-627, 35-93-657) ima fond od 20 650 knjiga koje su na raspolaganju svim studentima. Uz knjižnicu je i učionica.

 

 Športski sadržaji

Aktivnosti se odvijaju kroz rekreaciju u natjecanja. U rekreativne aktivnosti spadaju fitness centri u SD "Dr. Ante Starčević" i SD "Stjepan Radić" koji su svakodnevno na raspolaganju svim studentima Zagrebačkog sveučilišta, programi aerobika, tečajevi obuke neplivača, izleti u prirodu (rafting), a omogućeni su i termini za mali nogomet, košarku, odbojku, stolni tenis, šah.
U natjecateljski dio spadaju natjecanja između stanara studentskih domova koji svoju završnicu imaju krajem svibnja. Natjecanja se održavaju u malom nogometu, košarci, odbojci, stolnom tenisu.

 

 Zapošljavanje studenata – Student servis

Studenti mogu popuniti svoj proračun radom u bilo kojem poduzeću ili ustanovi u Hrvatskoj. Ako student sam nađe posao, sve što treba napraviti jest preuzeti ugovor u Student-servisu koji glasi na poduzeće kod kojeg radi. Studentima posao pronalazi i Referada za zapošljavanje studenata (tel: 45-93-673, 45-93-574). Student-servis je u Savskoj 25 na II. katu dvorišne zagrade. Ugovor se može preuzeti svakog dana od 7 do 16 sati. Referada za zapošljavanje studenata radi od 7 do 17 sati, a blagajna (tel: 45-93-666) od 7 do 14 sati. Podrobnije informacije mogu se dobiti na tel: 45-93-666 ili 91/45-93-658, od 7 do 16 sati).
Više informacija na adresi: www.sczg.hr.

 

 Savjetovanje studenata

CIS (tel: 45-93-576, 45-93-577, 45-93-578) je stručna služba Studentskog centra koju čine psiholog, sociolog i liječnik. Centar omogućava svakom zagrebačkom studentu da pozivom određenog telefonskog broja dobije potrebnu informaciju, podršku i/ili dogovor i vrijeme za povjerljiv razgovor.

 

 Studentske udruge za studente s posebnim potrebama: ŠIŠMIŠ i KORAK

Udruga slijepih i slabovidnih studenata "Šišmiš" djeluje u SD "Cvjetno naselje", 7. paviljon, Odranska 8. Okuplja slijepe i slabovidne studente, pomaže pri nabavci nastavnih pomagala, prilagođava literaturu potrebama članova, provodi edukaciju za radnu računala i još niz slobodnih aktivnosti. E-mail: udruga.sismis@mail.inet.hr

Udruga studenata s tjelesnim invaliditetom "Korak" djeluje u SD "Cvjetno naselje", 7. paviljon, Odranska 8. Okuplja studente s tjelesnim invaliditetom, informira članove i pomaže pri ostvarivanju prava (smještaj u studentski dom, prijevoz za osobe u kolicima, stipendije, pomagala i sl.). E-mail: korak@net.hr

Jedan od zajedničkih projekata "Koraka" i "Šišmiša" je otvoreni telefon za ove studente: 61-91-239

 

 Sveučilišni računski centar (SRCE)

Sveučilišni računski centar (SRCE) (Josipa Marohnića bb, tel: 61-65-555, www.srce.hr; e-mail: helpdesk@srce.hr) sveučilišna je ustanova, koja se bavi primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije prije svega u akademskoj zajednici. Kao stručno akademsko središte za informatiku I komunikacijsku tehnologiju, SRCE zapošljava niz stručnjaka koji pružaju učinkovitu i svima dostupnu potporu primjeni tih tehnologija na Sveučilištu u Zagrebu, ali i na drugim visokoškolskim i znanstvenim ustanovama u RH.

 

 Obrazovna djelatnost i pomoć korisnicima

SRCE kao središte za potporu i obrazovanje u području primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija nudi sustav tečajeva, ponajprije namijenjenih studentima, ali i svim korisnicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.
Na raspolaganju je više od 30 tečajeva, koje svake godine pohađa gotovo 3000 polaznika. Jedini uvjet za prijavljivanje na tečajeve jest status studenta ili zaposlenika hrvatskih sveučilišta ili instituta. Tečajevi su besplatni i prilagođeni su i početnicima i naprednim korisnicima.
Održavaju se u Zagrebu, u SRCE-u ili na lokacijama pojedinih fakulteta.
Prema osnovnoj podjeli tečajeve SRCE-a dijelimo na tzv. "internet" tečajeve i ostale tečajeve (rad s osobnim računalima i SAS tečajevi).

 

 Internet i E-mail

Desetak godina SRCE uspješno surađuje s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom CARNet kako bi pristup Internetu za studente i djelatnike sveučilišta i znanstvenih instituta bio što jednostavniji i jeftiniji.
Detaljnije upute kako otvoriti korisnički račun naći ćete na: http://racunala.ttf.hr.

 

 Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (Savska 25, tel: 45-93-665; www.studentski-zbor-zg.hr; e-mail: szbor@sczg.hr)

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu krovna je organizacija studenata, koje su članovi svi studenti upisani na dodiplomske studije Sveučilišta. Apolitična je i nestranačka organizacija te je u svom djelovanju potpuno samostalan.
Članom Studentskog zbora postaje se činom upisa na studij. Stoga vas, drage buduće kolegice i kolege, toplo pozdravljamo i pozivamo na suradnju. Uključite se aktivno u studentska zbivanja, steknite nova poznanstva, postanite domišljati i dopustite vlastitoj kreativnosti da dođe do izražaja. Obojite svoje studentske dane što vedrijim bojama sigurno koračujući ka ostvarenju temeljnog cilja.
Uloga Studentskog zbora jest zastupanje i predstavljanje studenata u svim tijelima uprave Sveučilišta, odnosno sveučilišnih ustanova poput Studentskog centra (SC) i SRCE-a, u kontaktima s Ministarstvom znanosti i tehnologije, Ministarstvom prosvjete i športa i svim ostalim državnim tijelima gdje se raspravlja o studentima i sa studentima.
Studentski zbor predlaže svog predstavnika u Upravno vijeće Studentskog centra, čime može izravno utjecati na rad te za studente vrlo važne institucije, SRCE-a te u razna povjerenstva i sveučilišne odbore.
Putem natječaja Studentkog zbora, koji se raspisuje krajem svake godine, financiraju se studentski programi.
Ukratko, Studentski zbor legalno i legitimno zastupa interese studenata na svim razinama, a zbog širokog raspona djelovanja, ali i radi djelotvornijeg rješavanja postojećih problema, Studentski zbor ustrojava pet odbora: (Odbor za studentska, Odbor za nastavu i znanost, Odbor za međunarodnu suradnju, Odbor za kulturu i Odbor za šport).

 

 Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK)

Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK) nacionalna je knjižnica Republike Hrvatske i središnja knjižnica Sveučilišta u Zagrebu i vodeća je institucija u zemlji te razvija međusobne odnose s knjižnicama u drugim dijelovima svijeta.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica sustavno prikuplja, obrađuje, pohranjuje, zaštićuje i daje na korištenje:
- knjižničnu građu s područja Republike Hrvatske
- rukopise i rukopisne ostavštine istaknutih osoba s područja Republike Hrvatske, kao i rukopisnu građu koja se odnosi na Republiku Hrvatsku
- djela hrvatskih autora objavljena u drugim zemljama kao i djela koja se odnose na Hrvatsku, a objavljena su izvan Hrvatske
- znanstvene časopise i publikacije za potrebe studenata i studija
Kao najveća općeznanstvena knjižnica u Hrvatskoj pruža informacijsku podršku za znanstveni rad i nastavu u visokoškolskim ustanovama, a za opravdane potrebe njezine zbirke i usluge mogu koristiti članovi NSK-a iz Hrvatske ili iz inozemstva.
Pravo korištenja NSK stječe se upisom uz predočenje indeksa, čime se dobiva posebna iskaznica. Cijena upisa je 40 kn, a iskaznica vrijedi godinu dana od dana upisa.

Adresa NSK:
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
10000 ZAGREB
tel: 616-4111
e-mail: nsk@nsk.hr; web stranica: www.nsk.hr Gaudeamus igitur

Ovu starinsku studentsku pjesmu spjevao je D. Strada 1267. godine. Današnji joj je oblik objavio C. W. Kindleben 1781. i u izvornom obliku sadrži 10 kitica. U svečanim prigodama akademskih proslava pjevaju se najčešće tri kitice ove studentske himne.
Melodija je objavljena 1797. godine i poznata je kao uvertira "Akademische Fest-Ouverture" J. Brahmsa.

Gaudeamus igitur Radujmo se dok smo mladi!
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus;
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus!

Vita nostra brevis est,
Brevi finietur,
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur

Vivat academia,
Vivant professores,
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore!

U veselju, živimo
dok smo jošte mladi
jer kad divna mladost prođe,
pa nam kruta starost dođe,
srvat će nas jači!

Naš taj vijek kratak baš,
Vrlo brzo svrši,
Uz to pun je tuge, muke;
Smrt svud pruža gadne ruke
Da nam život skrši.

Stog nek žive škole sve,
Profesori s njima...
Bog poživi i nas ake,
Nazone sve veseljake,
Koliko nas ima!

 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info