Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 


           

 
Stručni studij / Smjer: tekstilno-mehanička tehnologija - nastavni plan
 
 
Kolegij sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V
Fizika 3+2 - - - -
Tekstilna vlakna 2+2 1+1 - - -
Matematika I 2+2 - - - -
Termodinamika 2+1 - - - -
Tekstilna kemija 2+1 - - - -
Socijalna filozofija 1+1 - - - -
Sigurnost u tekstilstvu 1+1 - - - -
Poznavanje tekstilnih materijala 1+1 - - - -
Konstrukcija tekstilnih plošnih proizvoda 1+1 - - - -
Tjelesna i zdravstvena kultura 0+2 0+2 0+2 0+2 -
Osnove strojarstva - 2+2 - - -
Elektrotehnika i elektronika - 2+2 - - -
Matematika II - 2+2 - - -
Tehnologija pripreme pređe - 2+2 - - -
Tehnologija predenja - 2+1 3+3 - -
Tehnička mehanika - 2+1 - - -
Tehnološke operacije oplemenjivanja tekstila - 2+1 - - -
Njemački jezik - 1+1 1+1 1+1 -
Engleski jezik - 1+1 1+1 1+1 -
Tehnologija pletenja - - 2+2 1+3 -
Tehnologija tkanja - - 2+2 1+3 -
Vezovi tkanina - - 2+2 - -
Osnove dizajna - - 2+0 - -
Informatika - - 1+3 - -
Studij rada i troškova - - 1+1 - -
Ispitivanje tekstilnih materijala - - - 2+3 -
Ekonomika i marketing - - - 2+2 -
Vezovi pletiva - - - 2+2 -
Tehnološke operacije proizvodnje odjeće - - - 2+1 -
Netkani tekstil - - - 1+1 -
Diplomski rad - - - - 2+10
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info