Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Preddiplomski sveučilišni studij

Prijave, razredbeni postupak i provedba upisa za 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2019./2020.

  Prijavni list za provjeru posebnih sposobnosti za preddiplomski sveučilišni studij  Preddiplomski sveučilišni studij - informacije (verzija: 2019-06-03)


Sveučilište u Zagrebu - Upisi 2019. - 2020.


Tekst Natječaja za upis studenata u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. nalazi se na poveznici: www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/upisne-kvote-i-natjecaji-za-upis/upisi-20192020/. U općem dijelu natječaja (točke 1. - 10.) dani su naputci vezani uz prijave za upis i razredbeni postupak kojih će se Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet pridržavati te ih ponajprije treba pročitati.

Na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu održavaju se sljedeći preddiplomski sveučilišni studijski programi:

 1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI (smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila, Tekstilna kemija, materijali i ekologija), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine (Zagreb)
 2. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI, smjer: IDTO (Industrijski dizajn tekstila i odjeće), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine (Zagreb)
 3. Tekstilni i modni dizajn - TMD (smjerovi: Modni dizajn i Dizajn tekstila), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine (Zagreb)

Provjera posebnih sposobnosti (provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti) provodi se za studijske programe: 2. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI, smjer: IDTO i 3. Tekstilni i modni dizajn - TMD.
Za studijske programe: 1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI ne provodi se provjera posebnih sposobnosti.Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI, smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila, Tekstilna kemija, materijali i ekologija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjojdo 500 bodova
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
♦ Matematika (osnovna razina, prag: 50% riješenosti testa)do 360 bodova
♦ Kemija, Fizika ili Strani jezik*do 140 bodova
*Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je pristupnik položio sva tri predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti 0 bodova
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
♦ osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz područja Tekstilne tehnologije, Matematike, Fizike ili Kemije
IZRAVNI UPIS (1000 bodova)


Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 2. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI, smjer IDTO (Industrijski dizajn tekstila i odjeće) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja::

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školido 300 bodova
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
♦ Matematika (osnovna razina, prag: 50% riješenosti testa)do 360 bodova
♦ Kemija, Fizika ili Likovna umjetnost*do 140 bodova
*Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je pristupnik položio sva tri predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti **
♦ provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnostido 200 bodova

Provjera posebnih sposobnosti sastoji se od tri dijela:
 1. crtanja sjedeće figure prema živom modelu,
 2. kreiranja tekstila i
 3. kreiranja odjeće.

Prvi dio traje 3 sata (180 minuta), a drugi i treći dio skupa 3 sata (180 minuta). Razredbeni ispit traje ukupno 6 sati (360 minuta) i provodi se u jednom danu. Uspjeh pristupnika se ocjenjuje ocjenama od 1 do 5, pri čemu ocjena 1 iz bilo kojeg segmenta ne zadovoljava ukupnu prolaznost na provjeri posebnih sposobnosti. Provjera posebnih sposobnosti za ovaj studijski program se provodi na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb.

Pribor koji pristupnici trebaju donijeti:
 1. Za crtanje sjedeće figure prema živom modelu:
  • dasku za crtanje ili deblji karton kao podlogu za crtanje,
  • papir dimenzija cca 50 x 70 cm i
  • crtaću tehniku i po potrebi sredstvo za fiksiranje crteža.
 2. Za kreiranje tekstila:
  • podlogu formata A4 i
  • jednu ili više crtaćih i/ili slikarskih likovnih tehnika.
 3. Za kreiranje odjeće:.
  • papir najmanje formata A4 i
  • jednu ili više crtaćih i/ili slikarskih likovnih tehnika.

Ukoliko pristupnik nije zadovoljio na provjeri sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti, a ima ispunjene uvjete pod a) i b), može se upisati na studijski program 1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI ili 4. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija - TOOT.

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
♦ osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz područja Tekstilne tehnologije, Matematike, Fizike ili Kemije
IZRAVNI UPIS (1000 bodova)
**RAZREDBENI PRAG za upis na studij na temelju provjere posebnih sposobnosti iznosi 100 bodova (50%).


Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 3. Tekstilni i modni dizajn - TMD, smjerovi: Modni dizajn i Dizajn tekstila sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja::

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školido 200 bodova
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
♦ Hrvatski jezik (viša razina)do 100 bodova
♦ Strani jezik (osnovna razina)do 50 bodova
♦ Likovna umjetnost*do 50 bodova
*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen, donosi bodove.
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti **
♦ provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnostido 600 bodova

Provjera posebnih sposobnosti sastoji se od četiri dijela:
 1. crtanja mrtve prirode,
 2. crtanja sjedeće figure prema živom modelu,
 3. kreiranja tekstila i
 4. kreiranja odjeće.

Razredbeni ispit traje ukupno 10 sati (600 minuta), a provodi se u dva uzastopna dana. Prva dva dijela provjere sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti provode se tijekom prvog dana, pri čemu svaki dio traje 3 sata (180 minuta), a druga dva dijela skupa u vremenu od 4 sata (240 minuta) drugi dan. Uspjeh pristupnika se ocjenjuje ocjenama od 1 do 5, pri čemu ocjena 1 iz bilo kojeg segmenta ne zadovoljava ukupnu prolaznost na provjeri posebnih sposobnosti. Provjera posebnih sposobnosti provodi se na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb.


Pribor koji pristupnici trebaju donijeti:
 1. Za crtanje mrtve prirode i sjedeće figure prema živom modelu:
  • dasku za crtanje ili deblji karton kao podlogu za crtanje,
  • papir dimenzija cca 50 x 70 cm i
  • crtaću tehniku i po potrebi sredstvo za fiksiranje crteža.
 2. Za kreiranje tekstila:
  • podlogu formata A4 i
  • jednu ili više crtaćih i/ili slikarskih likovnih tehnika.
 3. Za kreiranje odjeće:.
  • papir najmanje formata A3 i
  • jednu ili više crtaćih i/ili slikarskih likovnih tehnika.
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
♦ osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz područja Tekstilne tehnologije, Matematike, Fizike ili Kemije
IZRAVNI UPIS (1000 bodova)
**RAZREDBENI PRAG za upis na studij na temelju provjere posebnih sposobnosti iznosi 300 bodova (50%).
Prijave za provjeru posebnih sposobnosti:

Prijave za provjeru posebnih sposobnosti (provjere sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti) za studijske programe 2. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI, smjer: IDTO (Industrijski dizajn tekstila i odjeće) i 3. Tekstilni i modni dizajn - TMD se predaju osobno u studentskoj referadi ili putem preporučene pošte na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Studentska referada - prijava za razredbeni ispit, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb ispunom obrasca dostupnim na poveznici http://www.ttf.unizg.hr/sadrzaj/files/formulari/OB-99_TTF_Prijavni_list_za_provjeru_posebnih_sposobnosti_preddiplomski_studij.pdf

za srpanjski razredbeni rok, od 17. lipnja do, uključivo, 21. lipnja 2019. godine;
♦ za rujanski razredbeni rok, od 28. kolovoza do, uključivo, 30. kolovoza 2019. godine
.

Uz popunjenu prijavu pristupnici trebaju priložiti potvrdu o uplati troškova dodatne provjere posebnih sposobnosti u iznosu od 300,00 kuna, a koji se uplaćuje na račun primatelja: Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb; IBAN račun: HR4223600001101271363; model: HR00; pozivom na broj primatelja: 6526451-OIB (pristupnika); s opisom plaćanja: za dodatnu provjeru - IME I PREZIME (upisati ime i prezime pristupnika).

Postupak provjere posebnih sposobnosti:
Provjera posebnih sposobnosti za studijski program 2. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI, smjer: IDTO (Industrijski dizajn tekstila i odjeće) provoditi će se na adresi Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb (prema naknadno objavljenom rasporedu):

za srpanjski razredbeni rok 2. srpnja 2019. godine - prvi dio s početkom u 9.00 sati, a drugi i treći dio s početkom u 13.00 sati;
♦ za rujanski razredbeni rok 4. rujna 2019. godine
(u slučaju nepopunjavanja upisne kvote u srpanjskom razredbenom roku).

Pristupnici su obvezni pristupiti na oba dijela razredbenog ispita. U slučaju nepristupanja jednom dijelu provjere posebnih sposobnosti, smatrati će se da je pristupnik odustao od postupka provjere te će biti diskvalificiran.


Provjera posebnih sposobnosti za studijski program 3. Tekstilni i modni dizajn - TMD provoditi će se na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb (prema naknadno objavljenom rasporedu):

za srpanjski razredbeni rok 2. srpnja 2019. godine - prvi dio s početkom u 9,00 sati, a drugi dio s početkom u 13,00 sati. Treći i četvrti dio provjere provoditi će se 3. srpnja 2019. godine s početkom u 09,00 sati.
♦ za rujanski razredbeni rok 4. i 5. rujna 2019. godine
(u slučaju nepopunjavanja upisne kvote u srpanjskom razredbenom roku).

Pristupnici su obvezni pristupiti na sva četiri dijela razredbenog ispita. U slučaju nepristupanja jednom dijelu provjere posebnih sposobnosti, smatrati će se da je pristupnik odustao od postupka provjere te će biti diskvalificiran. Pristupnici su obvezni na ispit ponijeti osobnu iskaznicu ili bilo koju ispravu sa slikom, a strani državljani putovnicu. Raspored pristupnika po prostorijama biti će naknadno objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta.

Prigovori na rezultate razredbenog postupka: Prigovori na rezultate provjere likovnih sposobnosti i kreativnosti (za studijske programe 2. i 3.) zaprimaju se u Urudžbenom uredu naslovljeni na Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka, na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb kako slijedi:

za srpanjski razredbeni rok do, uključivo, 8. srpnja 2019. godine do 11,00 sati;
za rujanski razredbeni rok do, uključivo, 9. rujna 2019. godine do 11,00 sati.

Prigovori će se rješavati uz osobnu prisutnost pristupnika na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb kako slijedi:

za srpanjski razredbeni rok 8. srpnja 2019. godine u 12,00 sati;
za rujanski razredbeni rok 9. rujna 2019. godine u 12,00 sati.


Provedba upisa studenata: Upisi studenata na preddiplomske sveučilišne studije (studijske programe 1. - 3.) provoditi će se u studentskoj referadi na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb:

♦ u srpanjskom upisnom roku od 17. do 19. srpnja 2019. godine te
♦ u rujanskom upisnom roku 19. i 20. rujna 2019. godine.


Pristupnici trebaju priložiti dokaz o državljanstvu (preslika), Izvadak iz matice rođenih (preslika), jednu fotografiju 4x6 cm te potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kuna, a koji se uplaćuje na račun primatelja: Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb; IBAN račun: HR4223600001101271363; model: HR00; pozivom na broj primatelja: 6526451-OIB (pristupnika); s opisom plaćanja: za upis - IME I PREZIME (upisati ime i prezime pristupnika).

Postupak prijave i uvjeti upisa za pristupnike u posebnoj kvoti namijenjenoj Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Pristupnici za upis na studijske programe u kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske se mogu prijaviti na studijske programe 1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI i 3. Tekstilni i modni dizajn - TMD putem Molbe uz koju je potrebno priložiti sve dokumente navedene u točki 8. općeg dijela Natječaja za upis studenata u 1. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020.
Za studijski program 3. Tekstilni i modni dizajn - TMD je potrebno priložiti i prijavu za provjeru posebnih sposobnosti (provjeru sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti) na obrascu dostupnom na poveznici http://www.ttf.unizg.hr/sadrzaj/files/formulari/OB-99_TTF_Prijavni_list_za_provjeru_posebnih_sposobnosti_preddiplomski_studij.pdf te potvrdu o uplati troškova dodatne provjere posebnih sposobnosti u iznosu od 300,00 kuna, a koji se uplaćuje na račun primatelja: Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb; IBAN račun: HR4223600001101271363; model: HR00; pozivom na broj primatelja: 6526451-OIB (pristupnika); s opisom plaćanja: za dodatnu provjeru - IME I PREZIME (upisati ime i prezime pristupnika).

Prijave za studijski program (sa svim pravovaljanim dokumentima iz Općeg dijela ovog natječaja, točka 8.) i provjeru posebnih sposobnosti se predaju osobno u studentsku referadu ili šalju putem preporučene pošte na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Studentska referada - prijava za studij/Hrvati izvan Republike Hrvatske, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, kako slijedi: ♦ za srpanjski razredbeni rok do, uključivo, 21. lipnja 2019. godine;za rujanski razredbeni rok do, uključivo, 30. kolovoza 2019. godine.

Obvezni uvjeti za pristupnike Hrvate izvan Republike Hrvatske su:

a) znanje hrvatskog jezika razina B1, znanje engleskog jezika razina B2 i
b) priznata inozemna školska kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju (priznavanje preko Agencije za odgoj i obrazovanje ili Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)

Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI, smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila, Tekstilna kemija, materijali i ekologija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja::

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školido 600 bodova
b) Na temelju motivacijskog pisma do 400 bodova

Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 3. Tekstilni i modni dizajn - TMD, smjerovi: Modni dizajn i Dizajn tekstila sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja::

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školido 200 bodova
b) Na temelju motivacijskog pisma do 200 bodova
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti **
♦ provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnostido 600 bodova

Provjera posebnih sposobnosti sastoji se od četiri dijela:
 1. crtanja mrtve prirode,
 2. crtanja sjedeće figure prema živom modelu,
 3. kreiranja tekstila i
 4. kreiranja odjeće.

Razredbeni ispit traje ukupno 10 sati (600 minuta), a provodi se u dva uzastopna dana. Prva dva dijela provjere sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti provode se tijekom prvog dana, pri čemu svaki dio traje 3 sata (180 minuta), a druga dva dijela skupa u vremenu od 4 sata (240 minuta) drugi dan. Uspjeh pristupnika se ocjenjuje ocjenama od 1 do 5, pri čemu ocjena 1 iz bilo kojeg segmenta ne zadovoljava ukupnu prolaznost na provjeri posebnih sposobnosti. Provjera posebnih sposobnosti provodi se na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb.
**RAZREDBENI PRAG za upis na studij na temelju provjere posebnih sposobnosti iznosi 300 bodova (50%).

Postupak provjere posebnih sposobnosti za pristupnike u posebnoj kvoti namijenjenoj Hrvatima izvan Republike Hrvatske i upisi provoditi će se prema prethodno definiranom hodogramu.


03.06.2019.