Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 


           

 
CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
je srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije u kojem sudjeluju zemlje potpisnice CEEPUS ugovora: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Kosovo, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Program CEEPUS promiče mobilnost studenata i nastavnog osoblja prvenstveno unutar CEEPUS mreža. CEEPUS mrežu čine najmanje tri visoka učilišta/njihove sastavnice iz najmanje dvije države potpisnice CEEPUS ugovora. Visoko učilište/sastavnica osnivač CEEPUS mreže ima ulogu koordinatora mreže, a ostala učilišta/sastavnice su partneri.  Rok za prijavu novih mreža i produženje postojećih je 15. siječanj svake godine. Tada unutar postojećih mreža može doći do promjene partnera mreže. Do tog datuma potrebno je napraviti plan mobilnosti (traffic sheet) za slijedeću akademsku godinu.
Osim mobilnosti unutar CEEPUS mreže, moguće je, među potpisnicama CEEPUS ugovora ostvariti mobilnost izvan CEEPUS mreže u kategoriji slobodnjaka/freemovera
Zemlje potpisnice CEEPUS ugovora svake godine određuju kvote raspoloživih stipendija za dolazne mobilnosti, tj. broj mjeseci stipendija, iznose mjesečnih stipendija za različite kategorije stipendista i ostala prava stipendista kao što su smještaj (besplatan je samo u nekim zemljama), prehrana (subvencionirana je samo u nekim zemljama), zdravstveno osiguranje (osnovno je pokriveno samo u nekim zemljama), javni prijevoz (besplatan je samo u nekim zemljama) i pokrivanje troškova puta. Sve ove informacije, za svaku zemlju, dostupne su na stranici www.ceepus.info klikom na zastavu.

U svim zemljama potpisnicama CEEPUS ugovora studenti su oslobođeni plaćanja školarine. Hrvatska odlaznim stipendistima pokriva troškove puta.
Program CEEPUS omogućava 3 vrste mobilnosti:
mrežna mobilnost – obuhvaća mobilnost unutar odobrenih CEEPUS mreža (network mobility – mobilnosti predviđene traffic sheetom) i CEEPUS umbrella mreža (mreže koje zadovoljavaju kvalitetom, ali nisu odobrene u toj akademskoj godini)

mobilnost izvan CEEPUS mreža (slobodnjaci, freemoveri) - mobilnost između 2 sastavnice visokih učilišta koje su prihvatljive za sudjelovanje u CEEPUS-u, ali nisu u odobrenoj CEEPUS mreži

kratke grupne mobilnosti – u sklopu CEEPUS-a, u skladu s Radnim programom ugovora CEEPUS III, mogu se stipendirati studenti i nastavno osoblje koje sudjeluje u kratkim programima mobilnosti koji okupljaju studente iz što većeg broja zemalja i to u trajanju od najmanje 3 radna dana (short-term excursion), odnosno 10 radnih dana (short-term programmes) uz uvjet da studenti steknu ECTS bodove.

U planu mobilnosti (traffic sheetu) postoje 4 kategorije mobilnosti ovisno o kategoriji stipendista i svrsi mobilnosti:

student: u ovoj kategoriji prijavljuju se studenti koji žele ostvariti semestralnu mobilnost u minimalnom trajanju od 3 mjeseca (1 semestar)
short-term student: u ovoj kategoriji prijavljuju se studenti koji žele ostvariti mobilnost u svrhu istraživanja i pisanja završnog, diplomskog i doktorskog rada, rada u laboratoriju i stručne prakse u minimalnom trajanju od 1 – 3 mjeseca
teacher: u ovoj kategoriji prijavljuje se nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave/mentorskog rada i razvijanja međusveučilišne suradnje sukladno Radnom programu. Uvjet za odobravanje ove vrste mobilnosti je održavanje 6 sati nastave ili mentorstva tjedno u vremenskom periodu od minimalno 5 do maksimalno 30 dana
short-term excursion: za ovu vrstu mobilnosti prijavljuju se sudionici kratke grupne mobilnosti (npr. ljetne ili zimske škole) u trajanju od 3 do 10 radnih dana, isključivo u sklopu mrežne mobilnosti. Nastavno osoblje koje sudjeluje u ljetnoj školi prijavljuje se u okviru kategorije teacher

Naš Fakultet u akademskoj godini 2018./2019. član je mreže CIII-SI-0217-11-1718 Ars-Techne: Design and Development of Multifunctional Products kojom je povezano 14 članica:
1. University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Slovenia
2. University of Sarajevo, Academy of Fine Arts, Bosnia and Herzegovina
3. University of Banja Luka, Faculty of Technology, Bosnia and Herzegovina
4. University of Bihac, Techinical Faculty, Bosnia and Herzegovina
5. Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering, Czech Republic
6. University of Hradec Králové, Faculty of Education, Department of Textile Design, Czech Republic
7. University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, Croatia
8. University of Sts.Cyril and Methodius - Skopje, Faculty of Fine Arts - Skopje, Macedonia
9. Technical University of Lódz, Faculty of Textile Engineering and Marketing, Poland
10. „Gheorghe Asachi“ Technical University of Iasi, Faculty of Textiles and Leather Engineering, Romania
11. University of Arts in Belgrade, Faculty of Applied Arts, Serbia
12. University of Novi Sad, Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Serbia
13. University of Nis, Faculty of Technology Leskovac, Serbia
14. Academy of Fine Arts and Design Bratislava, Textile Design, Slovakia

Tablični prikaz plana odlazne mobilnosti (traffic sheet) za akademsku godinu 2018./2019. za Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

 

Final outgoing traffic to participating unit

student

short term student

teacher

short term excursion

month

person

month

person

month

person

month

person

University of Maribor
Faculty of Mechanical Engineering

 

 

2

1

1

1

1

10

University of Sarajevo Academy of Fine Arts

 

 

 

 

1

1

 

 

University of Banja Luka Faculty of technology

 

 

 

 

1

1

 

 

Napomena: Na natječajima za mrežnu mobilnost u pravilu se potvrđuju samo mobilnosti predviđene traffic sheetom
Rokovi prijava za mobilnost:
do 15. lipnja – prijave za mrežne mobilnosti u zimskom semestru
do 31. listopada - prijave za mrežne mobilnosti u ljetnom semestru
do 30. studenog – prijave za freemover mobilnosti u ljetnom semestru - mobilnosti freemovera odobravaju se s ciljem korištenja preostalih mjeseci stipendija nakon 2 prijavna roka za mrežne mobilnosti, pa se iz tog razloga ove mobilnosti uglavnom realiziraju u ljetnom semestru.

Prije prijave mobilnosti stipendist treba proučiti sve informacije o programu mobilnosti CEEPUS, kontaktirati CEEPUS koordinatora na TTF-u, a studenti po potrebi i ECTS koordinatora na TTF-u kako bi si osigurali priznavanje ECTS bodova.  Studentima se preporuča provjeriti ostvarivost željene mobilnosti s CEEPUS koordinatorom fakulteta na kojem žele realizirati mobilnost. Nastavnici dodatno trebaju, s nastavnicima s fakulteta na kojem žele ostvariti mobilnost, dogovoriti održavanje nastave ili mentorskog rada u trajanju od 6 sati tjedno.

Prijavu mobilnosti treba izvršiti putem CEEPUS-ova online sustava na www.ceepus.info. Potrebno se registrirati i ispuniti prijavu na poveznici Manage your mobility applications, gdje se postupak podnošenja prijave pokreće preko ikone Action. Pomoć prilikom prijave može se dobiti pristupom Live Supportu na istoj stranici. Nužno je zapamtiti lozinku jer će je stipendist ponovno koristiti na kraju mobilnosti prilikom izvještavanja.

Prijava mobilnosti izvan CEEPUS mreže

Prije ispunjavanja prijave studenti i doktorandi moraju dobiti, i u online prijavu priložiti, prihvatno pismo Letter of Acceptance od ustanove na kojoj žele boravit, te 2 pisma preporuke od svoje matične ustanove. Nastavno osoblje mora dobiti i online prijavi priložiti prihvatno pismo za nastavnike. Iznimka je Austrija za koju se navedeni dokumenti prilažu tek kada stipendist zaprimi obavijest da je izabran u uži krug kandidata.

Uvjeti za prijavu za studente i nastavnike

Student mora završiti najmanje dva semestra studija i biti redovni student u vrijeme prijave i realizacije mobilnosti. Student ukupno može ostvariti najviše 10 mjeseci mobilnosti u 1 obrazovnom ciklusu. Nastavnik mora imat dogovoreno održavanje nastave ili mentorskog rada u trajanju od 6 sati tjedno.

Kriteriji selekcije odlaznih prijava: potpunost i pravovremenost prijave / jasno i detaljno napisana motivacija / prednost imaju stipendisti koji prvi puta ostvaruju CEEPUS mobilnost. Najčešći razlozi odbijanja prijava za mobilnost: loše napisana motivacija / prijava za period u kojem više nema nastave / prijava u krivoj kategoriji.

Prijavu trebaju odobriti: CEEPUS koordinator TTF-a, Nacionalni ured za CEEPUS u Hrvatskoj, ustanova domaćin i Nacionalni ured za CEEPUS u zemlji domaćinu koji dodjeljuje stipendiju. U slučaju prijave mobilnosti izvan CEEPUS mreže odabir kandidata provodi Nacionalni ured za CEEPUS zemlje domaćina.

Stipendist će putem elektroničke pošte biti obaviješten da li je njegova prijava prihvaćena ili odbijena. Stipendist čija je prijava odobrena dobit će od Nacionalnog ureda za CEEPUS iz zemlje domaćina informacijski paket - General Info Package koji stipendist treba dobro proučiti i poštovati sve upute.  Stipendist je dužan upoznati se sa svim administrativnim i organizacijskim procedurama zemlje u kojoj ostvaruje mobilnost i poduzeti potrebne radnje vezane uz organizaciju smještaja, reguliranje boravka, zdravstveno osiguranje i slično. Za dodatna pojašnjenja stipendist se može obratiti uredu za CEEPUS u zemlji u kojoj ostvaruje mobilnost. Kontakti su dostupni na stranici www.ceepus.info.

Obaveza izvještavanja u okviru CEEPUS mobilnosti

Na kraju mobilnosti stipendist je dužan online, u CEEPUS sustavu, ispuniti prvo Mobility Report, a nakon toga Letter of Confirmation, ispisati oba dokumenta i dati ih na potvrdu (potpis i pečat) ustanovi domaćinu, te ih potom „uploada“ u CEEPUS sustav. 

Povrat putnih troškova
Studenti i doktorandi imaju pravo na povrat putnih troškova za jednu, a nastavno osoblje za dvije ostvarene mobilnosti tijekom jedne akademske godine. U okviru jedne mobilnosti stipendist ima pravo na povrat putnih troškova za polazak i povratak i to do najvećeg iznosa od 2.000,00 kn. Detaljnije informacije dostupne su na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije i potrebno ih je proučiti.

Procedura povrata putnih troškova javnog prijevoza
Prije odlaska na mobilnost stipendist treba kupiti putnu kartu. U Urudžbenom uredu TTF-a treba predati Zahtjev za izdavanje putnog naloga. Putni nalog treba ponesti na put. Odmah po povratku s puta stipendist treba u Računovodstvo TTF-a predati potpisom i pečatom potvrđene: putni nalog, Mobility Report i Letter of Confirmation, te putnu kartu iz koje je vidljivo da je putovanje započeto i završeno sukladno datumu početka i završetka odobrene mobilnosti, uz dozvoljeno odstupanje od 5 dana prije datuma početka mobilnosti, odnosno 5 dana nakon završetka mobilnosti navedenih u Letter of Confirmation.  Nakon približno 3 mjeseca stipendisti mogu u Računovodstvu podići vraćena sredstva.

Informacije o programu CEEPUS:
Agencija za mobilnost i programe EU - http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/ceepus/
CEEPUS - https://www.ceepus.info/

CEEPUS koordinatora za TTF - andrea.pavetic@ttf.hr

Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info