Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Diplomski studiji

Diplomski dio studija omogućava produbljivanje stručnih znanja i znanstvenih spoznaja stečenih na sveučilišnom preddiplomskom studiju i predstavlja njegov logičan nastavak. Studentima se pruža mogućnost nastavka studija na odabranom smjeru sveučilišnog preddiplomskog studija, ali i mogućnost promjene smjera ukoliko odgovarajućim odabirom izbornih predmeta zadovolji tražene preduvjete pojedinih obveznih predmeta odabranog smjera sveučilišnog diplomskog studija.
Kao i na sveučilišnom preddiplomskom studiju, na Tekstilno-tehnološkom fakultetu su organizirana dva sveučilišna diplomska studija:

Sveučilišni diplomski studiji traju 4 semestara. Njihovim završetkom stječe se najmanje 120 ECTS bodova i akademski naziv:

  • magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva
  • magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

koji omogućuje nastavak obrazovanja na poslijediplomskom studiju.