Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 


           

 
Upisni kolegiji smjera Dizajn tekstila (DT)
 
 

I. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Etnografski praktikum II A  - 2 - 2
 2  Kreiranje tekstila VI A  1 2 - 3
 3  Likovno uzorkovanje tekstila IV A  1 2 - 3
 4  Povijest tekstila  2 - - 2
 5  Tehnike realizacije tekstila I  1 3 - 4
 6  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 5 9 - 14 30

II. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Kreativni praktikum I  - 3 - 3
 2  Kreiranje tekstila VII A  1 3 - 4
 3  Likovno uzorkovanje tekstila V A  1 2 - 3
 4  Tehnike realizacije tekstila II  1 3 - 4
 5  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 3 11 - 14 30

III. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Estetika II  2 - 2 4
 2  Kreativni praktikum II  1 3 - 4
 3  Kreiranje tekstila VIII A  1 3 - 4
 4  Tehnike realizacije tekstila III  1 3 - 4
 5  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 5 9 2 16 30

IV. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Kreativni praktikum III  3 3 - 6
 2  Kreiranje tekstila IX A  1 3 - 4
 3  Prezentacija tekstilnih proizvoda  1 3 - 4
 4  Izborni kolegiji  - - -  
 5  Diplomski rad  - - -   10 
  Σ 5 9 - 14 30

 

Izborni kolegiji*
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Projektiranje odjeće IV  2 2 - 4
 2  Scenografija  1 2 - 3

* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti modul na diplomskom studiju mogu upisati kolegije iz drugih smjera ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.

 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info